Jak sprawdzić wiarygodność firmy?

Planujesz podpisanie umowy lub dokonanie transakcji biznesowej? Zanim podejmiesz decyzję, warto dokładnie sprawdzić każdą firmę, z którą zamierzasz podjąć współpracę. Z kolei w przypadku kontrahentów, z którymi już współpracujesz, wskazane jest regularne monitorowanie ich działalności, aby upewnić się, że działają zgodnie z prawem.

Pamiętaj, że każda firma powinna posiadać dokumenty potwierdzające jej wiarygodność i rzetelność w działaniu. Dobrze jest skorzystać z kilku z tych źródeł i na ich podstawie dokonać oceny wiarygodności przedsiębiorstwa.

Wiarygodna firma

Firma jest wiarygodna, gdy działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, posiada niezbędne dokumenty i certyfikaty, a także rzetelnie wykonuje swoje zobowiązania wobec klientów, partnerów biznesowych, pracowników i urzędów.

Wiarygodność firmy można sprawdzić na kilka sposobów.
  • Zweryfikowanie numerów NIP i REGON na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Na stronie można znaleźć informacje na temat wszystkich spółek cywilnych prowadzących działalność na terenie Polski.
  • Sprawdzenie danych firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) — tutaj można zweryfikować, czy nasz potencjalny partner biznesowy faktycznie jest właścicielem firmy. Zdobędziemy także informację o tym, czym, na podstawie rejestru, zajmuje się konkretna firma.
  • Prośba o dostarczenie oficjalnych dokumentów potwierdzających status kontrahenta np. zaświadczenia o braku zaległości w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym.
  • Weryfikacja wiarygodności naszego partnera biznesowego poprzez sprawdzenie go w Biurze Informacji Gospodarczej.
  • Warto upewnić się, czy potencjalny kontrahent nie jest zarejestrowany na giełdzie długów, co pozwoli uniknąć problemów finansowych w przyszłości.

Dane dostępne w Internecie

Innym sposobem jest sprawdzenie opinii o firmie w Internecie. Nasza platforma wykorzystuje zróżnicowane źródła danych, pochodzące z różnych kanałów, w celu pozyskania szerokiej gamy informacji na temat kontrahentów. Po zebraniu i analizie tych danych, nasz system generuje szczegółowy raport, który zawiera wszystkie kluczowe informacje o danym podmiocie.

Raport ten zawiera istotne dane, takie jak nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail, a także informacje o dotychczasowej współpracy. Nasz system przetwarza zebrane dane, aby zebrać wartościowe informacje, które mogą być przydatne dla naszych klientów w podejmowaniu decyzji biznesowych. Raporty są przygotowane w krótkim czasie i pomagają w oszacowaniu ryzyka związanego z danym kontrahentem, a także w planowaniu działań handlowych i marketingowych.

Wykorzystaj wyszukiwarkę firm

Baza kontrahentów jest ważnym narzędziem w zarządzaniu relacjami z klientami i dostawcami oraz w planowaniu działań marketingowych i handlowych firmy. Nasz system jest w stanie zminimalizować ryzyko, które może wynikać z niewłaściwych decyzji.

Zapewniamy narzędzia, dzięki którym będziesz miał większą kontrolę nad swoją firmą. To z kolei pozwoli Ci na szybsze osiągnięcie sukcesu, jednocześnie eliminując możliwe niebezpieczeństwa związane z nieodpowiednim wyborem partnera biznesowego.

Klienci którzy nam zaufali